Programok és foglalkozások

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00 - 9.30 Játék, egyéni fejlesztés Játék, egyéni fejlesztés Játék, egyéni fejlesztés Játék, egyéni fejlesztés Játék, egyéni fejlesztés
9.30 - 10.30 Angolul: milyen nap van; milyen évszak; milyen az időjárás; hányan vagyunk … Angolul: milyen nap van; milyen évszak; milyen az időjárás; hányan vagyunk … Torna, mozgásos játékok, téri tájékozódáa fejlesztése; Mese - báb - dramatizálás Angolul: milyen nap van; milyen évszak; milyen az időjárás; hányan vagyunk … Testnevelés: nagymozgások fejlesztése,pados, labdás, ugróköteles, páros torna 
Kreatív tevékenység: gyurmázás, festés,  vágás, ragasztás Labdás-léggömbös torna; matematikai fejlesztés  Angol-magyar: baba-mama játszóház; Hangszeres zene: fuvola, furulya  Környezetünk: növények, állatok; szójátékok; anyanyelvi fejlesztés Angol: Montessoris tevékenység
10.30 - 12.00 Levegőzés Levegőzés Levegőzés Levegőzés Levegőzés
12.00 - 15.00 Ebéd, pihenés Ebéd, pihenés Ebéd, pihenés Ebéd, pihenés Ebéd, pihenés
15.00 -16.00 Mondókák, dalok, énekes játékok Zenei fejlesztés: tiszta éneklés, ritmusérzék Angol: nyelvi fejlesztés, beszédértés, szavak - mondatok a heti témának megfelelően Rajzolás, vágás, ragasztás, hajtogatás, az alkotás öröme Mondókák, dalok, énekes játékok Zenei fejlesztés: tiszta éneklés, ritmusérzék Táncház: Ritmusérzék fejlesztés, mozgásfejlesztés, figyelem fejlesztés
16.00 - 17.00 Játék Játék Játék Játék Játék

Angol

Óvodánk kétnyelvűsége számos előnyt jelent a mindennapi munkában. A magyar anyanyelvű gyerekek egészen korán, a legfogékonyabb életkorban kezdenek ismerkedni az angol nyelvvel. A kétnyelvű gyerekek (angol-magyar) számára az óvoda lehetőséget teremt, hogy mindkét anyanyelvüket és kulturális hagyományaikat ápolják az otthoni környezeten kívül is. A külföldi gyerekek az intézmény keretei között nyerhetnek betekintést jelenlegi otthonuk, Magyarország nyelvébe és kultúrájába.

Az első lépések egy nyelv szeretetéhez a beszéd zenéjének megismerése. A legszebb példa: ahogy egy anya magzati kortól kezdve beszél gyermekéhez egy percig sem kételkedve abban, hogy egyszer meg fogja érteni őt. Így apránként, lépésről lépésre, játék, sport és egyéb, számára kellemes elfoglaltság segítségével a nyelv dallama, hangzása és később megértése életük részévé válik és szinte észrevétlenül sajátítják el korosztályuknak megfelelő szinten, angol anyanyelvű pedagógusok közös munkájának eredményeképpen.
Az általunk kidolgozott komplex nyelvtanítási módszer maximálisan kihasználja a gyermekek kreativitását (kézműves foglalkozások, éneklés, logikai és drámajátékok).
A komplex nyelvtanítás mind a gyermek, mind a tanár képességeit maximálisan kihasználja. A témák és annak összetevői (szókincs) minél alaposabb és teljesebb megértése/megtanulása érdekében sokféleképpen körbejárjuk az adott témát. Mivel a gyerekek ugyanazzal a szókinccsel/témával mindig egy új és érdekes formában találkoznak, érdeklődésük sokáig fenntartható. Állandó és aktív résztvevői a tanulási folyamatnak. Részvételüknek köszönhetően (a döntéshozataltól kezdve a foglalkozások megvalósításáig) hajlandóak használni az angol nyelvet a játékos környezetben és időnként egymásnak is segítenek, egymást is tanítják. A komplex nyelvtanítás lényege, hogy motiváljuk a gyerekeket egymás tanítására, hisz ha valaki tovább tudja adni, az már elsajátított tudással rendelkezik.

Kreativ tevékenységek

A kreatív foglalkozások angol nyelven folynak, így még hatékonyabban és gyorsabban rögzül a nyelv a gyermekekben. Változatos anyagokkal és technikával különleges alkotásokat hoznak létre.

Kovács-módszer

A speciális léggömbös-labdás, ugróköteles játékok fejlesztik a gyermek kreativitását, képzeletét, segítik szociális és érzelmi fejlődésüket, hozzájárulnak pozitív én-képük kialakulásához és az egyensúlyérzék fejlesztésére.

Matematika foglalkozások

Megalapozzuk a logikus gondolkodás alapjait. A gyermekek megszeretik a matematikát, a számolási készségük fejlettsége nagyban megkönnyíti az iskolai tanulást.

Anyanyelvi játékok

Nap mint nap megjelennek az óvoda életében, melyek elsősorban majd az olvasás tanulását könnyítik meg. A gyakorlatok, szójátékok, hangkeresők igen kedveltek a gyermekek között.

Környezet (a külsővilág tevékeny megismerése)

Óvodánk rendkívül jó földrajzi adottságai, a budai hegyek, a vadregényes környék lehetővé teszi a természet megismerését. Sokat kirándulunk, és a szabadban fedezzük fel a körülöttünk lévő világot.

Ének-zene

A Kodály-módszert használva egész nap jelen van óvodánkban az éneklés-zenélés, spontán és szervezett formában egyaránt. Nagy hangsúlyt fektetünk a ritmusérzék fejlesztésére, ritmushangszerek alkalmazására, minél több hangszer megismerésére. Komolyzene hallgatása során híres zeneszerzők és műveik részleteinek megismerésére.

Sport

A sport igen fontos a testi-lelki egészség kialakítása szempontjából a gyermek életében. A sportolás következtében fejlődik a mozgáskoordináció. Ezért óvodánkban mi is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy több alternatív foglalkozás közül választhassanak a gyermekek. A mindennapi örömteli mozgáson kívül, négyféle sport művelésére van lehetőség: úszás, judó, sakk és síelés. A sporttevékenységeket szakképzett edzők irányítják, figyelemmel kísérve a gyermek életkori sajátosságait.

logok

Logopédia

Óvodánkban már középső csoportos kortól szűri logopédusunk a gyerekeket, és amennyiben szükségesnek látja a logopédia foglalkozást konzultál a szülőkkel. Lehetőséget teremtünk a foglalkozások megtartására, ezzel is tehermentesítjük a szülőket.

Táncház, népi játékok, néptánc

Péntekenként táncházzal zárjuk a hetet. Együtt táncolunk, énekelünk, remek zenéket hallgatunk. A gyerekek megtanulnak számos mozgáselemet a magyar néptánc tárházából. Óvodánkban heti egyszer néptánc oktatás is folyik.

Külön programok, kirándulások

A gyermekekkel év közben több bábszínházi programon, koncerten veszünk részt, múzeumba, kirándulni, piacolni, fogaskerekűzni megyünk.

Nyári tábor:

Júniusban és júliusban nyári tábor keretében emeltszintű angol és kreatív foglalkozásokat, valamint intenzív úszótábort szervezünk.

Egyéb

Óvodánkban rendkívül jó szülői közösség alakult ki az évek során a családok között, amelybe az újonnan csatlakozók is rövid idő alatt remekül beilleszkednek. Ennek köszönhetően nagyon sok spontán, óvodán kívüli program szerveződik év közben és nyáron is, melyhez a már évekkel korábban "végzett" ovisaink is csatlakoznak. Közös síelések, bulik, kirándulások, kulturális programok.