Csoportjaink

A KICSIK csapata a Totyisokból és a Kiscsoportosokból áll. A foglalkozásokat itt csoportonként külön-külön tartjuk, de a gyermekek napirendje ugyanaz és amikor közös programokat csinálunk, ez a két csoport együtt mozog.

TOTYISOK

Ez a csoport 2 és fél-3 éves gyermekekből áll, általában heti 2-3 napot töltenek az óvodában. Lehet fél napos és egész napos foglalkozás is. A gyermekekkel való foglalkozás lényege, hogy felkészítsük őket az óvodára, segítsük, hogy az elszakadás folyamata minél könnyebb és természetesebb legyen számukra és megszokják, hogy közösségbe járnak és az ezzel kapcsolatos kötöttségeket és élvezzék az ezzel járó előnyöket.

KISCSOPORTOSOK

A csoport 3-4 évesekből áll, akik már heti 5 napot töltenek velünk. Itt is vannak olyanok, akik még nem voltak közösségben, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy maximálisan segítsük őket a zökkenőmentes beilleszkedésben és abban, hogy minél előbb biztonságban érezzék magukat. Ebben a csoportban is elsősorban a játékkal eltöltött idő dominál, sokat rajzolnak, festenek, mondókáznak, játszanak és énekelnek a gyerekek.

 

A NAGYOK csapata a Középsősökből és a Nagycsoportosokból áll. A foglalkozásokat itt csoportonként külön-külön tartjuk, de a gyermekek napirendje ugyanaz, és amikor közös programokat csinálunk, ez a két csoport együtt mozog.

KÖZÉPSŐSÖK

4-5 évesek. Sokat játszanak, de fokozatosan az irányított tevékenységek is egyre nagyobb szerepet kapnak az életükben. Szívesen vesznek részt az egymásért végzett tevékenységekben. Örömmel vállalnak feladatokat, és a szokások, szabályok betartása sem okoz gondot számukra.

NAGYCSOPORTOSOK

5-7 évesekből áll. A beiskolázás előtti év a legizgalmasabb a pedagógusok és a gyermekek számára. Letisztulnak az eddig szerzett ismeretek, és a gyermekek képessé válnak a megszerzett tudásuk alkalmazására. A kis csoportlétszám lehetővé teszi az egyéni differenciált iskola-előkészítést.
A nagyobb, már iskolás korú gyermekekkel külön foglalkozunk érettségi szintjüknek megfelelően és ahol esetleg lemaradás mutatkozik a részkészségek terén, ott ezeken a területeken külön fejlesztő gyakorlatokat végzünk a gyermekekkel. Sok olyan óvodás is csatlakozik ehhez a csoporthoz, aki nem nálunk járt korábban, de a halasztott évben szüleik az angol nyelvtanulásra kívánják helyezni a hangsúlyt.